Cung Cấp thiết bi chuyển đổi dùng cho công nghiệp
Các hãng  nhập khẩu
Nhập khảu và phân phối chính thức

Cung cấp đầu chuyển đổi DVI, HDMI, VGA, USB

 
bán buôn bán lẻ bộ dung cụ làm mạng, thiết bị mạng giá tốt !