Thông tin sản phẩm Card chuyển PCI to Com + LPT chính hãng unitek Y-7508:


    Compatible with industrial standard 16C450/16C550 UART
–    On chip 256-byte depth FIFO in transmit, receive path of each port
–    Transfer data rates up to 250Kbps on each port (special version can support up to 1Mbps)
–    Supports hardware and software flow control
–    Supports 5-, 6-, 7-, 8- bit serial format
–    Supports even, odd, none, space & mark parity
–    Supports 1 or 2 Stop bit operation
 
Parallel Port Interface
–    IEEE1284 compatible parallel port
–    Supports SPP, PS2, EPP & ECP mode
Package Contents
–    1 x 2*SERIAL+1*PARALLEL    PCI-E CARD
–    1 x Driver CD
Card chuyển đổi PCI express to Com (RS232)+ LPT 25 chân unitek Y7508
Trang: 12
Sản phẩm cùng loại
Trang: 12
Cung Cấp thiết bi chuyển đổi dùng cho công nghiệp
Các hãng  nhập khẩu
Nhập khảu và phân phối chính thức
bán buôn bán lẻ bộ dung cụ làm mạng, thiết bị mạng giá tốt !